THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA – BE STILL STUDIO 100M2

THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2 THIẾT KẾ PHÒNG TẬP YOGA BE STILL STUDIO 100M2
Category
Trung Tâm Giáo Dục
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên công trình: Be Still Yoga Studio
Nội dung: Thiết kế phòng tập Yoga
Diện tích: 100m2
Địa điểm: Quận 7, TP HCM
Phong cách: Japandi
Ý tưởng: Tròn Decor đã thiết kế phòng tập Yoga Be Still Studio với phong cách Japandi nhẹ nhàng, ấm áp. Bố trí không gian tận dụng nhiều nhất ánh sáng tự nhiên tạo ra bầu không khí tốt nhất cho phòng tập Yoga.