Cha đẻ của phong cách kiến trúc tối giản là Kiến trúc sư người Đức Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969 ).

Cha đẻ của phong cách kiến trúc tối giản là Kiến trúc sư người Đức Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969 ).

Chưa có bình luận

Đăng bình luận

Facebook