Văn Phòng Virtusa Thiết Kế Bởi Greeen, Singapore

Văn Phòng Virtusa Thiết Kế Bởi Greeen, Singapore

Đây là một thiết kế Greeen hoàn thành cho văn phòng của Virtusa, một công ty dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu đặt tại Changi Business Park Area, Singapore. Nhằm mở rộng quy mô đơn vị để cung cấp các dịch vụ tư vấn, triển khai các hệ thống và dịch vụ ứng dụng CNTT, đơn vị này đã tìm đến Greeen để có một thiết kế không gian làm việc với khả năng đáp ứng đầy đủ.

Để đặt mục tiêu thiết kế là tạo ra một môi trường cởi mở, sáng sủa và phản ánh được văn hóa công ty, số lượng văn phòng cá nhân đã giảm để đặt những cơ sở mới. Từ tổng số 9 văn phòng, chỉ có ba văn phòng được giữ, số còn lại được team thiết kế cải tạo khi các nhân viên vắng mặt.

Hàng loạt các không gian cộng tác mở và kín được đặt chỉ cách vài bước từ nơi làm việc của các nhân viên để có thể lui đến một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, khu vực giải lao là nơi cho các team có thể chơi bi da, bóng bàn hoặc tán gẫu với nhau.

Nguồn: retaildesignblog

Nhận Thiết Kế – Thi Công Nội (Ngoại) Thất
Liên Hệ: 01233500373

Chưa có bình luận

Đăng bình luận

Facebook
%d bloggers like this: